Thursday, March 11, 2010

Bhg 4: Konsep 'Islamic Jerusalem' dan strategi Rasulullah SAW untuk membuka Baitul Maqdis

Lembah Mu'tah yang menyaksikan syahidnya Jaafar bin Abi Talib,
Zaid bin Harithah dan Abdullah Ibn Rawahah. Khalid Ibn Walid kemudian
memimpin 3,000 tentera muslimin berdepan 100,000 tentera Rum.
Khalid bertarung sehingga 9 pedang patah ditangannya. Tentera muslimin berundur
untuk menyusun strategi selanjutnya. Peperangan ini berlaku
pada tahun 629M

Assalamualaikum,

Bhg 4.

Perancangan untuk membuka Baitul Maqdis mendapat lonjakan besar dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian damai dengan kaum musyrikin Makkah telah mewujudkan keamanan di Jazeerah Arab. Tempoh ini dimanfaatkan dengan penuh strategik oleh Rasulullah SAW untuk membina pemuafakatan dengan daerah-daerah di utara (Syam) dan selatan (Yemen). Perjanjian-perjanjian perdamaian dengan kabilah-kabilah di sebelah utara (Syam) adalah langkah strategik untuk mewujudkan keamanan di samping menjamin laluan selamat bagi ekspedisi tentera muslim ke utara. Kota-kota ini juga boleh menjadi tempat perbekalan bagi tentera muslimin dalam perjalanan pulang dan pergi dalam melaksanakan kempen tersebut.

Pada tahun 625M Kerajaan Rum Timur (Byzantium) telah mengalahkan Parsi. Peristiwa ini disebut di dalam al-Quran dalam surah Rum di mana Allah SWT berfirman yang membawa maksud Rum telah kalah kepada Parsi tetapi mereka akan kembali menang. Kekalahan Rum di tangan Parsi berlaku pada tahun 615. Raja Herakluis telah bergerak ke Aelia (Baitul Maqdis) dari Homs (Syria pada hari ini) untuk menyambut kemenangan ini. Kesempatan ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengutus surat kepada Herakluis berdakwah kepada baginda dengan mengajak kepada Islam. Herakluis menerima pelawaan Rasulullah SAW dengan penuh hormat dan menyeru kaumnya supaya mengikut ajaran Rasulullah SAW dan masuk Islam. Tawaran ini ditolak oleh umat Kristian, lalu Herakluis menawarkan agar mereka membayar jizyah. Ini juga tidak dipersetujui oleh mereka. Seterusnya Herakluis mencadangkan agar mereka berdamai dengan Rasulullah SAW dan menyerahkan Syam Utara dan Timur kepada Rasulullah SAW. Ini juga ditolak oleh umat Kristian. Penolakan ini bererti mereja memilih untuk berseteru dengan umat Islam. Herakluis kemudiannya meninggalkan Syam setelah mengucapkan selamat tinggal dan bergerak ke Kota Konstantin (Istanbul).

Inilah di antara faktor yang mencetus beberapa siri peperangan dengan Rum timur. Di antara peperangan tersebut ialah Mu'tah yang menyaksikan Rasulullah SAW kehilangan tiga sahabat besar yang mengepalai tentera muslimin setelah mereka terkorban seorang demi seorang. Mereka ialah Zaid bin Harithah, Jaafar bin Abi Talib dan Abdullah Ibn Rawahah. Tentera muslimin pulang dan dicemuh oleh penduduk Madinah sebagai 'tentera yang kalah'. Tetapi Rasulullah SAW membetulkan tanggapan ini dan memberi jaminan 'Mereka tidak kalah bahkan mereka akan kembali berperang'. Ini adalah satu penegasan bahawa pembebasan bumi Syam dan pembukaan Baitul Maqdis tidak mungkin digugurkan dari agenda perjuangan Rasulullah SAW. Ekspedisi Tabuk setelah pembukaan Makkah (Fathul Makkah) adalah satu lagi kempen yang bertujuan untuk menghadapi ancaman Rum dan menyusun stratgei hadapan (forward strategy) untuk membuka al-Quds. Meskipun peperangan tidak berlaku namun dua bulan perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membina hubungan damai dan pakatan dengan kabilah-kabilah di sepanjang jalan ke Tabuk. Ia juga bertujuan sebagai satu tinjauan (recee) bagi tentera muslimin dalam siri sariyah (patrol) pada masa akan datang.

Ketika Rasulullah SAW gering dan menjelang kewafatan baginda, satu ekspedisi tentera telah disusun di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, seorang anak muda untuk meneruskan misi penyebaran Islam ke Syam. Rasulullah SAW menegaskan dalam kegeringannya di mesjid bahawa 'Misi Usamah akan diteruskan'. Baginda berpesan bahawa gering atau wafatnya baginda tidak menjadi halangan untuk misi ini diteruskan. Apabila Rasulullah SAW wafat timbul beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh para sahabat ekoran situasi di Jazeerah termasuklah gejala riddah, pemberontakan dan kemunculan nabi-nabi palsu. Umar berpandangan sebaiknya misi Usamah disemak semula. Satu disebabkan oleh situasi cemas di jazeerah dan kedua memikirkan faktor usia Usamah yang sangat muda (setangah riwayat mengatakan 17 tahun). Abu Baqar menyanggah pandangan ini dan dengan tegas mengatakan 'Aku tidak akan membatalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW meskipun hanya aku seorang sahaja yang tinggal di kota Madinah.' Berkaitan dengan usia Usamah pula, Abu Baqar mengherdik Umar dengan mengatakan 'Semuga ibu engkau kehilangan engkau'. Engkau menyuruh aku memecat seseorang yang diangkat oleh Rasulullah SAW?!' Peristiwa ini dengan jelas menunjukkan Abu Baqar as-Siddiq amat menghayati visi Rasulullah SAW untuk melihat bertapaknya Islam di bumi Syam dan Baitul Maqdis khususnya.

Perlu juga dicatatkan di sini bahawa di kalangan sahabat ada yang berpendapat Rasulullah dimakamkan di Baitul Maqdis sebagai salah satu dari tempat yang utama untuk jasad Rasulullah SAW yang mulia. Meskipun riwayat ini tidak dapat ditentukan dengan pasti namun ia menggambarkan akan dekatnya Baitul Maqdis kepada Rasulullah SAW sehingga sahabat memberi cadangan tersebut.

Ekspedisi Usamah diteruskan setelah terhenti selama 12 hari kerana mengambil kira kewafatan Rasulullah SAW. Ekspedisi ini diteruskan selepasnya di bawah pimpinan Khalid Ibn Saad sehinggalah Umar sendiri yang membuka Baitul Maqdis pada tahun 637 M (5 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW).

Riwayat mengatakan seramai 4,000 orang sahabat dan tabi'in menyertai Umar dalam majlis penyerahan kunci Baitul Maqdis oleh Dato Bandar Baitul Maqdis, Sophranius kepada Umar al-Khattab. Peristiwa bersejarah ini melambangkan satu pencapaian yang dinanti-nantikan oleh umat Islan sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah SAW dan diperjuangkan oleh baginda sejak dari awal zaman nubuwwah lagi.

Bersambung bhg 5
Baitul Maqdis sebagai kota keamanan dan al-Uhda al-Ummuriyah (Jaminan Keamanan Umar untuk penduduk Baitul Maqdis)

Dr Hafidzi Mohd Noor
PACE

0 comments:

 

Lambaian-Islah. Powered By Blogger © 2009 Bombeli | Theme Design: ooruc