Thursday, June 2, 2011

Klip video Kiai Hj Ahmad dahlan mengajar di sekolah BelandaAssalamualaikum,

inilah sedutan dari clip movie Kiai Hj ahmad Dahlan mengajar di sekolah Belanda.

Dipetik dari Buku Jejak risalah di nusantara jilid VI di bawah bab: Kiyai Hj Ahmad dahlan - Pendiri Muhammadiyah. hlm 59 - 62

Pengarang: Dr Hafidzi Mohd Noor
Penerbit: JIM Media dan NICE (Nusantara Centre of Excellence)
tahun 2007
-------------------------------------------------------------------------------------

Kiai Hj Ahmad Dahlan (KHAD) tidak sahaja menerangkan secara teori pendekatan yang beliau sandarkan untuk merubah masyarakat tetapi menterjemah sikap beliau secara amali. Umpamanya dalam sikap keterbukaan dan kesediaan untuk berdiskusi untuk mencari kebenaran dan sosiolisasi ide, KHAD berinteraksi secara meluas dengan pelbagai pihak termasuk pastur secara terbuka dan di depan umum.[1] Beliau juga menjadi anggota beberapa organisasi massa iaitu Budi Utomo, Jami’atul Khair dan Sarekat Islam.

Penglibatan KHAD dalam Budi Utomo perlu dicatat sebagai penterjemahan seruan beliau ke arah penyatuan masyarakat. Beliau mempunyai matlamat yang khusus menyertai Budi Utomo iaitu dalam rangka untuk memasukkan pengajaran agama Islam ke sekolah model Gubernemen (sekolah Kerajaan penjajah Belanda) dan juga kepada anggota Budi Utomo yang merupakan pegawai lulusan sistem pendidikan Belanda seperti OSVIA dan STOVIA. Gagasan KHAD dipersetujui oleh pengurus Budi Utomo sehingga diberi tugas mengajar dalam setiap pertemuan anggota dan dilantik sebagai pengajar agama Islam di Kweek school, Jetis, Yogyakarta dan di OSVIA, Magelang pada tahun 1910. Pelajaran agama dimasukkan sebagai aktiviti ekstrakurikulum pada setiap Sabtu petang dan pagi Ahad. Ini adalah merupakan kejayaan pertama pelajaran agama Islam diajar di sekolah kerajaan meski hanya sebagai aktiviti hujung minggu. Ini adalah satu contoh di mana keterbukaan KHAD dan kesediaan untuk berdiskusi telah berjaya menghasilkan satu bentuk pembaharuan yang besar dalam masyarakat meski melalui kerjasama dengan Budi Utomo yang lebih berteraskan semangat nasionalisme Jawa.[2]

KHAD tidak berpuas hati dengan pencapaian ini kerana beliau bercita-cita untuk menggabungkan pendidikan Islam dan pendidikan akademik di pasentren mengikut sistem pendidikan modern. Beliau meletakkan objektif untuk melahirkan ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas dan golongan yang bergraduat dalam aliran lain mempunyai sikap hidup muslim yang menyatukan wawasan keilmuan dengan Islam. Ini bererti KHAD telah meletakkan asas untuk mengintegrasikan lembaga pendidikan model barat dengan ruh syariat Islam dan memasukkan gagasan barat dalam sistem pendidikan Islam yang sebelumnya bersifat tradisional dan anti barat. Model pendidikan yang bersepadu ini begitu menarik sehingga dua orang anggota Budi Utomo menggesa KHAD supaya menyegerakan perlaksanaan sistem pendidikan tersebut. Atas sokongan padu dari Budi Utomo, sekolah agama yang menggunakan kaedah pendidikan barat pertama kali didirikan di kampung kauman pada tahun 1911.[3] Ini adalah merupakan sekolah agama secara formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiah (setingkat Sekolah Dasar/sekolah rendah) yang dijalankan di rumah KHAD sendiri di ruang tamunya yang berukuran 2.5 x 6m.[4] Dengan ini sistem pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan akademik yang semakin popular terutama pada era kebangkitan Islam sejak akhir 1970’an di Malaysia dan Indonesia sebenarnya mulai dirintis oleh KHAD sejak 100 tahun yang lalu.

KHAD melihat sistem pendidikan tradisional tidak mampu membawa perubahan kepada masyarakat. Contohnya HAMKA dalam bukunya ‘Kenang-kenangan’, beliau mengkritik kaedah belajar di pondok-pondok pesantren yang tidak relevan dengan masalah semasa yang dihadapi oleh umat. Pelajarnya disuruh menghafal nahu dan syaraf yang tidak ada kaitan dengan persoalan hidup. Dalam pelajaran tafsir yang ditekankan ialah kemampuan untuk membaca teks tafsir dengan betul; sedang aspek aplikasinya tidak diberi penekanan. Kadang-kala timbul isu fiqh yang tidak berjejak di alam nyata seperti apa hukumnya wanita berjanggut mengambil wudu’; perlukah diratakan air pada janggutnya?[5]

KHAD melihat sistem pendidikan perlu dirombak dan disusun mengikut kaedah pendidikan terkini. Maka beliau telah berijtihad dan mendirikan institusi pendidikan bermodelkan pendidikan Belanda. Untuk pendidikan sekolah rendah atau SD (sekolah dasar) disusun mengikut sekolah HIS (Holland Indisch School). Aspek pendidikan agama seperti yang terdapat pada ‘HIS met de bijbel’ ditukar kepada ‘HIS met de Quran’. Sekolah latihan guru ‘kweekschool’ turut dibangunkan.[6] Pada tahun 1922, setahun sebelum KHAD meninggal dunia lapan jenis sekolah telah berjaya dibangunkan oleh Muhammadiyah iaitu Opleiding School (Magelang), Kweeck School (Magelang dan Purworeja), Normaal School (Blitar), NBS (Bandung), Algemeene Midelbare School (Surabaya), TS (Yogyakarta), Sekolah guru (Kotagede) dan Hoogere Kweeck School (Purworeja) dengan bilangan guru seramai 73 orang dan 1,019 siswa.[7]

Dengan membangun sistem pendidikan yang moden, Muhammadiyah mula melebarkan pengaruhnya ke luar pulau Jawa. Di beberapa tempat di Kalimantan seperti di Banjarmasin dan Amuntai didirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian gerakan ini berkembang pula ke Sumatera. Di samping sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, Muhammadiyah juga menyusun setiap lapisan dan anggota masyarakat dalam unit-unit yang berotonomi. Golongan wanitanya bergerak dalam Aisyiah dan puteri bergerak dalam Nasyiatul Aisyiah. Malah golongan seni juga mempunyai lembaga mereka yang tersendiri. Selain membangun system pendidikan, Muhammadiyah juga membangun khidmat kesihatan modern. Di saat masyarakat masih takut untuk berjumpa doctor, Muhammadiyah telah membina poliklinik di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang. Pada tahun 1929, tercatat seramai 81,000 orang sudah mendapat rawatan di poliklinik Muhammadiyah.[8][1] KHAD pernah berdiskusi dengan pastur Van Lith dan Domine Baker di kampong Jetis, Yogyakarta, bersama seorang pastur dari Amerika Syarikat dan Dr. Laberton. Lihat Mt. Arifin, op. cit., hlm. 110.

[2] Ibid., hlm. 113.

[3] Ibid., hlm. 114.

[4] Abdul Munir Mulkham, op. cit., hlm. 19. Sekolah tersebut dikelolakan secara modern dengan menggunakan kaedah dan kurikulum baru.

[5] HAMKA, Kenang-kenangan Hidup, op. cit., hlm. 53.

[6] Ahmad Mansur Suryanegara, op. cit., hlm. 221.

[7] Abdul Munir Mulkham, op. cit., hlm. 23 – 24.

[8] Ahmad Mansur Suryanegara, op. cit., hlm. 221.0 comments:

 

Lambaian-Islah. Powered By Blogger © 2009 Bombeli | Theme Design: ooruc