Thursday, June 2, 2011

Sedutan dari movie Sang Pencerah - tanggapan penjajah terhadap islam dan guru agama

Assalamualaikum,

Siapa yang menonton movie Sang pencerah akan dihidangkan dengan satu scene di mana Kiai Hj Ahmad Dahlan mengajar di sekolah Belanda 'European Largesse Skool. Salah seorang murid berkata (sebelum Kiai masuk mengajar buat pertama kali) 'kaki mereka lebar-lebar kerana tidak memakai sepatu,... dan bau lagi! (busuk). Bila Kiai Hj Ahmad Dahlan masuk ternyata dia memakai sepatu. Lalu seorang budak lagi berkata 'Mana ada? kan pakai sepatu! wangi lagi!. Murid yang berdailog itu adalah anak-anak tempatan yang ayahnya pegawai kerajaan kolonial Belanda. Mereka ini kebelanda-belandaan dan memandang rendah pada Islam.

Apa yang dipertontonkan dalam movie itu tepat seperti yang digambarkan oleh Buya HAMKA. Situasi kelas yang menunjukkan anak-anak Belanda duduk baris depan dan anak-anak negeri kebelanda-belandaan duduk di belakang.

Saya perturunkan sedutan dari Buku Jejak Risalah di nusantara jilid VI di bawah Bab 'Pendidikan mencetus kebangkitan umat' hlm. 46.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebenarnya sikap pemerintah Belanda yang melihat mereka sebagai cabang atas (superior) memperdalam jurang di antara masyarakat pribumi dan pemerintah. Sikap ini tergambar di kalangan anak-anak yang mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sekolah-sekolah ini, European Largese School hanya terbuka kepada anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi yang berkhidmat sebagai askar Kompeni (askar Belanda). Jika bertemu di tengah jalan, anak-anak sekolah swasta; ‘guberneman’ atau pondok pesantren dengan sendirinya akan menyisih dan memberi laluan kepada anak-anak Belanda dan anak pribumi yang bersikap kebelanda-belandaan. Mereka ini pantang ditegur seperti yang dirakamkan oleh Almarhum Prof HAMKA yang bersekolah ‘guberneman’ dalam bukunya berjudul ‘Kenang-kenangan’.[1] Seorang anak pribumi bangsa Ambon yang bertugas sebagai askar Kompeni telah didisiplinkan oleh gurunya kerana merosakkan harta sekolah. Ayahnya dan rakan-rakan telah menyerang guru tersebut dengan kata-kata seperti ini ‘Kowe jangan berani ganggu anak Kompeni! Kowe mengerti siapa saya’. Anaknya pula menambah ‘ini sekolah kami punya! Kami anak Kompeni! (Orang-orang Ambon memang ramai yang berkhidmat sebagai askar Kompeni dan terlibat dalam banyak peperangan dengan umat Islam seperti di Aceh; tidak hairanlah mereka dijanjikan kemerdekaan oleh Belanda. Janji yang tidak tertunai ini menyebabkan mereka menyimpan dendam kepada umat Islam sehingga terjadinya pembunuhan beramai-ramai di Ambon-Maluku pada tahun 1999-2000).

Sebagai kesimpulan penjajah ingin melahirkan cetaknya dari kalangan anak-anak pribumi. Namun natijahnya ialah memperdalam jurang di antara anak didiknya dengan masyarakat umum. Di satu sudut pula umat Islam memanfaatkan pendidikan moden sehingga lahir golongan intelek yang mampu berdepan dengan pemerentah. Sistem pendidikan pesantren juga mengalami transformasi sehingga melahirkan golongan ulama yang progresif. Umat Islam Indonesia kini sudah bersedia untuk mencabar penjajah Belanda, bukan lagi dengan bamboo runcing dan rencong tetapi dengan otak yang terasah.[1] HAMKA, Kenang-kenangan hidup,op. cit., hlm. 19 – 21.

0 comments:

 

Lambaian-Islah. Powered By Blogger © 2009 Bombeli | Theme Design: ooruc